SECONDHAND
GRAPHICS

TWIST KARTA

SOUTĚŽNÍ NÁVRH DESIGNU
TWIST KARTY
/ Mobile Twist card design

Zadání soutěže vybízelo k neotřelým
a odvázaným návrhům. Vytvořil jsem pestrý a ilustrativní styl, veselý
a hravý zároveň. Protože je tvořen metodou koláže, je do něj možné zařazovat nové prvky a tím ho neustále proměňovat a uzpůsobovat potřebám vizuální komunikace. To ho také dělá univerzálním a flexibilním,
a také použitelným na další materiály v různých médiích.

Competition assignment asked for new and original design. I created a colourful and illustrative style, vivid and playful. I used a collage method which allows to include new objects/shapes and so change the style as needed for different media.

YEAR

2011

CLIENT

T-mobile

WHAT I DID ?

design, final output for print

LINKS

www.twistuj.cz
UP