SECONDHAND
GRAPHICS

Picture

Segundo logos

Vybrané návrhy log pro tři společnosti. Védský bůh života a slunce Savitar propůjčil své jméno wellness centru v Litomyšli. Loga Savitar tedy vznikly jako volná inspirace sluncem.
Firma West Energy se zabývá kompenzací elektrické energie. Proto stylizovaná sinusová křivka střídavého proudu a písmeno W se staly ústředním motivem log.
Výrobou a montážemi konstrukcí v potravinářském a chemickém průmyslu se zabývá firma TitanPro. Z grafických prvků používaných v technických výkresech jako šrafování, šipky kót, čerchovaná čára apod. jsem vytvořil hlavní motivy některých uvedených návrhů.

YEAR

2008 – 2010

CREDITS

design, Illustrator