SECONDHAND
GRAPHICS

newyou newyou newyou newyou newyou

NEW YOU

WEB
/ Websites for hairdressing salon

Pro ilustrace a animované prvky webu jsem se inspiroval slavnými síto-
tiskovými portréty Andyho Warhola. Ty jsou dnes známé široké veřejnosti a z POPARTU se stal mainstreamový POP. Jejich umělecký rukopis jsem proto symbolicky využíl i pro skupinu vizážistů oscilující mezi uměním
a komercí.

When creating illustrations and animated web elements I found inspiration in the famous serigraphy Andy Warhol's portraits. These are well known to the general public and POPART has become a mainstream POP. That is why I used Warhol's artistic style in a symbolic way for
a group of hairdressers oscillating between art and commercialism.

YEAR

2010

CLIENT

New You team

WHAT I DID ?

design, copy, final output for web coding, Flash animations and programming

LINKS

www.newyou.cz
UP