SECONDHAND
GRAPHICS

Logo výrobce ekopanelů a dceřinné firmy zabývající se výstavbou z ekopanelů
/Logo of the ekopanels producer and logo of the subsidiary company providing construction of ekopanels

ekopanely

Piktogramy pro web a propagační materiály
/pictograms for websites and promotional flyers

ekopanely

Layout webových stránek
/websites layout

ekopanely ekopanely ekopanely ekopanely ekopanely

Skládací leták
/folding flyer

ekopanely

Technický list
/technical data sheet

EKOPANELY 2007-2009

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL
/ Corporate design

Úkolem bylo vytvořit loga, propagační materiál a web výrobce ekologického stavebního systému. Snažili jsme se také oslovit zákazníky vyhýbající se mainstreamovému zděnému způsobu výstavby. Počáteční nedostatek kvalitních referencí mě inspiroval
k vytvoření ilustrací a piktogramů, které odlišily vzhled webu a materiálů od materiálů většiny stavebních firem. Ekopanely tak vyslaly do světa jasný signál pro všechny, kteří hledali alternativu ke standardní nabídce.

The task was to create logos, promotional material and websites for a producer of ecological building system. We also tried to reach customers avoiding mainstream brick construction method. The initial lack of quality references inspired me to create illustrations and pictograms which distinguish the appearance of websites and materials from materials of most construction companies. Ekopanely CZ thus conveyed a clear message to all who seek an alternative to the standard offer.

YEAR

2007 - 2009

CLIENT

Ekopanely CZ, s.r.o.

WHAT I DID ?

design, animations, copy, final outputs for print and web, production

LINKS

the old websites
UP