SECONDHAND
GRAPHICS

Vizuální styl vlastních merkatilních tiskovin

THE BRIEF

Co je vizuální komunikace? Jak a kde se s ní setkáváme? Jak zasahuje do našeho života? Ovlivňuje nás ještě vůbec?

THE SOLUTION

Rád pracuji s motivy z každodenního života, se kterými se běžně setkáváme a které už ani nevnímáme. Proto je logo stylizací čárového kódu. Z této stylizace vznikl jednoduchý vzor, kterým byly pokryty objekty jako texturou. Je to určitá parafráze na to, že vizuální komunikace je práce s obrazem, možnost, jak uchopit obraz a změnit ho i jeho význam za nějakým účelem.

YEAR

2007

CREDITS

design, Cinema 4D, Illustrator